SA Plåt utför alla slags garneringsarbeten.

Garnering för det estetiska

Vid fasader och tak i andra material än metalliserad plåt kompletterar man ofta med garneringar i plåt mellan olika takdelar, fasader och tak. Garneringarna gör att helheten blir mer estetiskt tilltalande samt uppfyller tätande funktioner.